ADRESA:     KONTAKT:     E-mail:
Ulica Žrtava fašizma 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel./Fax: +385 51 211 159+385 51 214 940
Mob: +385 91 57 44 805+385 91 22 1159
korona@ri.t-com.hr

BIOLOŠKI PROČISTAČ FEKALNIH OTPADNIH VODA “BIO MINI MODUL KORONA”

(uređaj na bazi aktivnog mulja)
IZRAĐEN OD POLIETILENA


O Vašoj kanalizaciji...

Ukoliko ne postoji mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu, otpadne vode ispuštaju se u septičke jame. Septičke jame zastarjeli su i izrazito negativan oblik rješavanje odvodnje otpadnih voda, s obzirom da propusne septičke jame ne zadovoljavaju niti higijenskom niti u zakonskom pogledu, dok su sabirne (nepropusne) septičke jame skupe kako u izgradnji tako i u kasnijem čišćenju, odnosno održavanju.

BIO mini MODUL KORONA je uređaj koji predstavlja modernu i učinkovitu zamjenu za Vašu postojeću septičku jamu, odnosno optimalno rješenje za Vašu novogradnju.

Primjena uređaja BIO mini MODUL KORONA odnosi se na objekte koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu (najčešće prigrad i otoci te priobalje), ali i sva ostala područja bez izvedenog sustava kanalizacije.

Ugradnjom pročistača BIO mini MODUL KORONA u obiteljske kuće, vikendice, apartmanske zgrade, kampove i hotele, na optimalan se način rješava odvodnja otpadnih voda u tehnološkom, a posebno u financijskom pogledu. Uređaj se ugrađuje u ravnini tla, pa je estetski izuzetno prihvatljiv, odnosno nenametljivo uklopljen u okoliš.

BIOLOŠKI PROČISTAČI OTPADNIH VODA “BIO MINI MODUL KORONA

Biološki pročistači BIO mini MODUL KORONA produkt su dugogodišnjeg iskustva na izradi bioloških uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda.

Usvajanjem i razvojem novih tehnologija, te usporednom primjenom najnovijih svjetskih dostignuća u domeni pročišćavanja otpadnih voda, razvijen je proizvod koji je tržišno prepoznat i široko prihvaćen – BIO mini MODUL KORONA.

Pročistači BIO mini MODUL KORONA proizvode se prema normi HRN EN 12566 i u sustavu kvalitete ISO 9001. Kvaliteta pročišćene vode (efluenta) je u zakonskim okvirima za ispust u vodotok druge kategorije.

Prednosti ugradnje ovog uređaja jesu niski investicijski troškovi, jednostavnost ugradnje, minimalni troškovi održavanja, te visoka funkcionalnost pročistača.

“BIO MINI MODUL KORONA BDM 90 ES” – ugradnja u dječjem igralištu
OPIS UGRADNJE I RADA

Uređaj se ugrađuje na podložnu betonsku ploču i puni čistom vodom. Zatrpavanje se vrši finijim građevinskim materijalom uz povremeno nabijanje.
Uređaj radi automatski. Pročišćavanje se sastoji od tri cjeline:

1. U primarnoj taložnici odvija se taloženje čestica specifično težih od vode i isplivavanje čestice lakših od vode, koje tvore površinsku koru.

2. U bio zoni odvija se biološko pročišćavanje intenzivnim miješanjem otpadne vode sa komprimiranim zrakom. Zrak se iz puhala dovodi sustavom cijevi do pridnenih difuzora sa gumenom membranom koji raspršuju zrak u mikroskopski fine mjehuriće. Intenzivnim kontaktom zraka sa otpadnom vodom dolazi do razvoja mikroorganizama koji pomoću kisika razgrađuju organsku tvar iz otpadne vode. Produkt njihovog metabolizma je tzv. sekundarni mulj i čista voda.

3. Nakon bio-zone pročišćena voda ulazi u sekundarnu taložnicu u kojoj se odvija finalno taloženje. Izbistreni efluent istječe gravitacijski prema recipijentu. Voda na izlazu je bistra, obogaćena kisikom i bez neugodnih mirisa.

Uređaji BIO mini MODUL KORONA objedinjuju moderan dizajn, vrhunsku kvalitetu, te dugogodišnju trajnost.
Jednom postavljeni traju zauvijek!

BIOLOŠKI PROČISTAČI FEKALNIH OTPADNIH VODA „BIO MINI MODUL KORONA“ -

 

SKICA i TABLICA

 

 
Tablica modela
Tip A B C DUŽINA PODLOGE  E F ŠIRINA PODLOGE
4 -8 ES 2500 1400 1600  3000 1250 1180  1900
10 - 15 ES 3600 1400 1600  4000 1250 1180  1900
20 - 25 ES 5300 1400 1600  5800 1250 1180  1900
30 - 35 ES 5000 1800 2300  5000 1600 1530  2400
40 - 45 ES 3800 2300 2600  4100 2050 1950  2800
50 - 60 ES 6000 2300 2600  6500 2050 1950  2800
70 - 80 ES 7500 2300 2600  8000 2050 1950  2800
100 ES 10000 2300 2600  10500 2050 1950  2800
125 ES 9000 2300 2600  9500 2050 1950  2800
150 ES 11300 2300 2600  11800 2050 1950  2800
200 ES 13000 2300 2600  13500 2050 1950  2800
 

Copyright: Korona d.o.o. - Development: Studio Web Art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).