ADRESA:     KONTAKT:     E-mail:
Ulica Žrtava fašizma 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel./Fax: +385 51 211 159+385 51 214 940
Mob: +385 91 57 44 805+385 91 22 1159
korona@ri.t-com.hr

BIOLOŠKI PROČISTAČ FEKALNIH OTPADNIH VODA “BIO MODUL KORONA SBR”

(SBR tehnologija)
IZRAĐEN OD POLIETILENA

Biološki pročistači BIO MODUL KORONA SBR produkt su dugogodišnjeg razvoja i usavršavanja sustava za pročišćavanje otpadnih voda, te primjene modernih tehnologija. Uz uspješnu suradnju sa renomiranim stranim proizvođačima usvojen je know-how i tehnologija izrade bioloških uređaja na bazi SBR tehnologije. Uređaj BIO MODUL KORONA SBR ugrađuje se na objekte koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu (najčešće prigrad i otoci te priobalje), ali i sva ostala područja bez izvedenog sustava kanalizacije.

BIOLOŠKI PROČISTAČ „BIO MODUL KORONA SBR“

Ugradnjom pročistača BIO MODUL KORONA SBR odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda podiže se na višu razinu. Pročistači BIO MODUL KORONA SBR proizvode se prema normi HRN EN 12566 te u sustavu kvalitete ISO 9001. Parametri pročišćavanja koji se postižu ovom vrstom pročistača bolji su, odnosno znatno efikasniji od Zakonski propisanih parametara za ispust u vodotok druge kategorije.

“BIO MODUL KORONA SBR” – PRIKAZ UGRADNJE
NAČIN RADA

Pročistač radi u dnevnim ciklusima, od kojih svaki ciklus podrazumijeva sljedeće:

I PUNJENJE
Dovod otpadne vode u SBR reaktor

II. OBRADA
Obrada otpadne vode – aeracija, razgradnja pomoću mikroorganizama u otpadnoj voda

III. TALOŽENJE
Faza mirovanja unutar koje se vrši taloženje, odnosno odvajanje nadsloja čiste vode

IV. ISPUŠTANJE
Ispuštanje čiste vode prema prijemniku

Prednosti ugradnje ovog uređaja jesu jednostavnost ugradnje, trajnost, niski troškovi održavanja, te izuzetno visoka efikasnost pročišćavanja. Uređaj se ugrađuje u ravnini tla, estetski je izuzetno prihvatljiv, odnosno nenametljivo uklopljen u okoliš. Uređaji BIO MODUL KORONA SBR objedinjuju moderni dizajn i najvišu kvalitetu izrade, visoku efikasnost pročišćavanja, te trajnost i pouzdanost.

Jednom postavljeni traju zauvijek!

SKICA i TABLICA

 

Tablica modela
Tip A

Dužina
podloge

B

Širina
podloge

D E F DN ulaz/izlaz
BDM-SBR 25 ES 5000 6000 1800 2000 2500 2000 1900 110
BDM-SBR 50 ES 5500 6500 2300 2500 2500 2000 1900 160
BDM-SBR 100 ES 10000 11000 2300 2500 2500 2000 1900 160
BDM-SBR 150 ES 11500 12500 2300 2500 2500 2000 1900 160
BDM-SBR 200 ES 13800 15000 2300 2300 2500 2000 1900 160
BDM-SBR 250 ES 8800 9500 4600 5000 2500 2000 1900 200
BDM-SBR 300 ES 11500 12500 4600 5000 2500 2000 1900 200
BDM-SBR 400 ES 13800 15000 4600 5000 2500 2000 1900 200

Visina povišetaka pročistača i promjer priključnih cijevi (ulaz/izlaz) prilagođava se potrebama ugradnje na gradilištu

Mogu se izvesti i uređaji većeg kapaciteta (500 ES na više) u kombinaciji sa betonskim bazenom. Navedene nacrte dostavljamo prema Vašem zahtjevu.

NAPOMENA: Iza uređaja predvidjeti izgradnju upojnog bunara!

Copyright: Korona d.o.o. - Development: Studio Web Art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).