ADRESA:     KONTAKT:     E-mail:
Ulica Žrtava fašizma 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel./Fax: +385 51 211 159+385 51 214 940
Mob: +385 91 57 44 805+385 91 22 1159
korona@ri.t-com.hr

BIOLOŠKI PROČISTAČ FEKALNIH OTPADNIH VODA “BIO DISK MODUL BDM KORONA“

 
 

Biološki pročistač otpadnih voda tip BIO DISK MODUL KORONA (BDM) namjenjen je pročišćavanju otpadnih voda objekata i naselja koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu. Benzinske postaje, granični prijelazi, hoteli, vojarne, industrijski pogoni i sl. najčešći su korisnici ovakvih uređaja. Uređaj se može koristiti i kao centralni uređaj za pročišćavanje manjih naselja i općina.Pročistači KORONA proizvode se prema normi HRN EN 12566 i u sustavu kvalitete ISO 9001. Kvaliteta pročišćene vode (efluenta) je u zakonskim okvirima za ispust u vodotok druge kategorije.

BIO DISK MODUL KORONA (BDM) funkcionira na usavršenoj tehnologiji rotirajućih bioloških diskova koji su zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti najoptimalniji uređaj za kapacitete do nekoliko tisuća ES (ekvivalentnih stanovnika), odnosno najčešće do 2000 ES.

Uređaj je potpuno automatiziran, neosjetljiv na hidraulička i organska opterećenja, ne zahtjeva osoblje za svakodnevno održavanje, ima izuzetno malu potrošnju električne energije, radi bešumno i bez prisustva neugodnih mirisa. BIO DISK MODUL KORONA (BDM) je uređaj na bazi rotirajućih diskova nove generacije koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu u izradi klasičnih biloških diskova kao i na primjeni najnovijih tehnoloških dostgnuća u obradi otpadnih voda.

 

MODULARNA GRADNJA

- Jednostavnim nizanjem modula mogu se znatno jeftinije dobiti višestruko veći kapaciteti od početnog, u skladu s eventualnim povećanjem opterećenja;
- Omogućuje preciznije dimenzioniranje, što u pravilu smanjuje investicijske troškove i daje bolju kvalitetu efluenta;
- Kod dužih nultih dotoka moguće je održavati biološki proces uz postojeću automatsku recirkulaciju efluenta i uključenje jednog modula;
- Proizvodnja modula je serijska i unificirana te stoga brza i cjenovno povoljna.

BIO DISK MODUL KORONA – modulna jedinica -

Za montažu pročistača BIO DISK MODUL KORONA (BDM) izvodi se pripadajući betonski bazen prema nacrtnoj dokumentaciji isporučitelja, te se elektro strojarska oprema ugrađuje in-situ. Sve veličine do 1000 ES mogu se montirati u roku 24 sata.

BIO DISK MODUL BDM KORONA 800 ES – Ugradnja u betonski bazen

OPIS RADA PROČISTAČA

Otpadna voda dotječe gravitacijski ili preko pumpne stanice na uređaj gdje se nakon taloženja u primarnoj taložnici dovodi u bio – zonu sa poluuronjenim rotirajućim diskovima koji su natkriveni poliesterskim poklopcima. Veličina bioloških diskova, odnosno njihov promjer, izvodi se u raznim veličinama u ovisnosti o kapacitetu, a zaključno do čak 2900 mm (za najveće kapacitete pročistača).

Kako diskovi polagano kruže, na diskovima se formira biološki film sa aerobnim bakterijskim kulturama koje pospješuju razgradnju organske tvari te reduciraju onečišćenje otpadne vode. Po izlasku iz bio-zone, voda dolazi u sekundarnu taložnicu gdje se vrši finalno taloženje. Voda na izlazu iz uređaja je bistra, obogaćenja kisikom i bez neugodnih mirisa.

BIOLOŠKI PROČISTAČ FEKALNIH VODA tip “BIO DISK MODUL BDM KORONA 650 ES“


U slučajevima kada postoji zahtjev za izbjegavanje ugradnje uređaja u nadzemnoj varijanti (sa poliesterskim poklopcima), uređaj se ugrađuje u ravnini tla, pa je estetski prihvatljivo, odnosno nenametljivo uklopljen u okoliš.

BIOLOŠKI PROČISTAČ FEKALNIH VODA tip “BIO DISK MODUL BDM KORONA 300 ES“

 

KVALITETA IZRADE

Odabirom najkvalitetnijih materijala te kupovnih komponenti u proizvodnji ovih pročistača postigli smo visoku pouzdanost u radu te dugogodišnju trajnost. Kvaliteta izrade naša je prednost!


SKICA i TABLICA

 

 

Tablica modela
Tip ES m³ / dan kg BPK5 /dan A B C D   NO
BDM 50 50 9 3,4 5330 3000 2300 2200 2500 100
BDM 100 100 18 6,8 5330 3000 2300 2200 2500 100
BDM 150 150 27 10,2 5330 4000 2600 2450 2700 100
BDM 200 200 36 13,6 5330 4000 2600 2450 2700 100
BDM 250 250 45 17 8330 4400 2600 2450 2700 150
BDM 300 300 54 20,4 8330 4400 2600 2450 2700 150
BDM 350 350 63 23,8 8330 4900 2600 2450 2700 150
BDM 400 400 72 27,2 8330 4900 2600 2450 2700 150
BDM 450 450 81 30,6 11830 4900 3165 3020 3300 150
BDM 500 500 90 34 11830 4900 3165 3020 3300 150
BDM 650 650 117 44,2 11830 4900 3165 3020 3300 150
BDM 800 800 144 54,4 11830 5400 3165 3020 3300 150
BDM 1000 1000 180 68 15830 5400 3165 3020 3300 150
BDM 1300 1300 234 88,4 15300 5400 3165 3020 3300 200
BDM 1600 1600 288 108,8 15300 5400 3165 3020 3300 200
BDM 2000 2000 360 136 15300 5400 3165 3020 3300 200
 

Copyright: Korona d.o.o. - Development: Studio Web Art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).