ADRESA:     KONTAKT:     E-mail:
Ulica Žrtava fašizma 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel./Fax: +385 51 211 159+385 51 214 940
Mob: +385 91 57 44 805+385 91 22 1159
korona@ri.t-com.hr

SEPARATORI ZAULJENIH OTPADNIH VODA “KORONA NG”

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]
MATERIJAL IZRADE: POLIETILEN

Pri izgradnji objekata koji imaju slivne površine sa kojih postoji mogućnost da se ispiranjem kiše ili pranjem pri odvodnji pojavi zagađenje uljnog porijekla obvezna je ugradnja separatora. Separatorima «KORONA NG» uspješno se rješava problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, autoservisa, praonica automobila, dionica cesta i autocesta. Ove vode obvezno je pročistiti prije daljnjeg ispusta. Rješenje odvodnje i pročišćavanja ovih otpadnih voda mora biti OPTIMALNO rješeno.

To znači da je nephodno da se za INVESTITORA odabere rješenje koje jest:
- tehnički ispravno,
- jednostavno za ugradnju i održavanje,
- dugotrajno i pouzdano,
- cjenovno konkurentno

Linija separatora «KORONA NG» u potpunosti će zadovoljiti navedne zahtjeve.

SEPARATORI ZAULJENIH OBORINSKIH VODA “KORONA NG“ - TRANSPORT

Separatori «KORONA NG» izrađeni su prema HRN EN 858 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001. “KORONA NG“ separatori su separatori najviše kvalitete. Debljina stijenke izvodi se u debljini od 10 mm(!), što uz orebrenu konstrukciju ove separatore čini izrazito robusnim i moćnim te zahvalnim za ugradnju. Kod ugradnje nije potrebno betoniranje tankvane niti betoniranje bočnih stijenki separatora. Trajnost separatora s obzirom na materijal i kvalitetu izrade je praktično neograničena. U pogledu manipulacije na gradilištu i/ili ugradnje ne zahtijeva angažman dizalica velikih nosivosti, odnosno ne traži organizacijski kompliciran angažman niti kod manipulacije, niti istovara i ugradnje, pa je samim time za izvođače ugradnje vrlo zahvalan, a investitorima financijski isplativ. Separatori klase «KORONA NG» moderan su i učinkovit proizvod prepoznat na tržištu zbog svoje kvalitete, jednostavnosti ugradnje te visoke učinkovitosti...

SEPARATOR ZAULJENIH OBORINSKIH VODA “KORONA NG 20“ - UGRADNJA – slivne površine objekta –

Ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj površini ili u zelenoj površini (u ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom). S obzirom na navedeno, separatori dolaze sa poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom „SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu.

LJ.Ž. POKLOPAC KORONA - “SEPARATOR“
POKLOPAC KORONA – ZELENA POVRŠINA


Jednako tako, povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator.

ALARM – SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE
Separatori „KORONA NG“ prema potrebi mogu postizati parametre pročišćavanja do 5 mg/l ulja u vodi, odosno zadovoljiti sadržajem ulja u pročišćenoj vodi klasu I separatora.

Za sprječavanje otjecanja izdvojenih uljnih onečišćenja iz separatora i/ili zbog sprječavanja otjecanja naftnih dervata izlivenih uslijed akcidentalnih situacija (prevrtanje vozila – cisterne, nekontrolirano istjecanje iz spremnika i sl.) u separatore se ugrađuje i plovak - sigurnosni zatvarač.

Plovak funkcionira na razlici gustoće medija (naftni derivati – voda), pa se spušta uslijed povećanja razine izdvojenih ulja, sve dok razina izvojenog ulja ne dosegne donju točku uslijed koje plovak zatvara izlaznu cijev, odnosno daljnje otjecanje iz separatora. Dodatno, uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje.
VODOZAŠTITNA PODRUČJA

Za ugradnju separatora u vodozaštitna područja, koalescentni filter se nadopunjava sorpcijskim filterom, s obzirom da se moraju zadovoljiti vrlo strogi uvjeti koncentracije ulja u pročišćenoj vodi. Zahvaljujući filterskom sloju sa ekstremno velikom aktivnom površinom, višestruko većom od konvencionalnih kolaescentnih ispuna, sorpcijski filter postiže najviše parametre pročišćavanja.

SEPARATOR ZAULJENIH VODA “KORONA NG“ - Ugradnja u pješačku zonu objekta

 

SKICA i TABLICA

 

 
 
Tablica modela
Tip A dužina   podloge B širina   podloge C E F NO ulaz/izlaz
NG-1 600 750 600 750 850 650 600 110
NG-2 900 1000 900 1000 1000 700 650 110
NG-3 900 1000 900 1000 1250 700 650 160
NG-4 1800 2000 1000 1250 1500 900 800 160
NG-5 1800 2000 1000 1250 1500 900 800 160
NG-6 1400 2000 1400 1500 2200 1500 1400 160
NG-10 2500 1750 1400 1500 1600 1150 1080 160
NG-15 2000 3000 1800 2000 2200 1500 1450 200
NG-20 3500 2500 1400 1750 1600 1120 1050 200
NG-30 2500 4000 1800 2000 2200 1450 1400 250
NG-45 2700 2750 2300 2500 2500 2000 1900 250
NG-60 3800 3000 2300 2500 2500 1900 1800 315
NG-80 6300 6500 2300 2500 2500 1900 1800 315
NG-100 6300 6500 2300 2500 2500 1900 1800 315
NG-130 8800 9000 2300 2500 2800     400
NG-160 10000 11000 2300 2500 2800     500
NG-200 11400 12000 2300 2500 2800     600

 

 

Copyright: Korona d.o.o. - Development: Studio Web Art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).