ADRESA:     KONTAKT:     E-mail:
Ulica Žrtava fašizma 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel./Fax: +385 51 211 159+385 51 214 940
Mob: +385 91 57 44 805+385 91 22 1159
korona@ri.t-com.hr

SEPARATORI ZAULJENIH OTPADNIH VODA SA UGRAĐENIM BY-PASSOM “KORONA NG-BP“

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]
MATERIJAL IZRADE: POLIETILEN

Separatori klase «KORONA NG–BY PASS» nastavljaju se na separatore klase “KORONA NG“. Projektirani su i proizvedeni za protoke koji se zbog svoje veličine, klasičnim separatorima ne bi mogli obraditi, pa su ovi uređaji optimalna rješenja za velike slivne površine, odnosno pripadajuće velike protoke (najčešće od 160 l/s nadalje). Separatori «KORONA NG BP» izrađeni su prema HRN EN 858 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001. U sklopu separatora ugrađen je preljevni sustav – by pass (mimovod) putem kojeg se rasterećuje hidraulički udar na separator. Na taj način rasterećuje separator hidraulički, čineći ga dimenzionalno manjim, pa tako i investicijskim povoljnijim rješenjem. Pročišćena voda zajedno sa vodom iz by-passa spaja se sa pročišćenom vodom iz separatora te se ispušta dalje prema recipijentu.

SEPARATORI ZAULJENIH OBORINSKIH VODA “KORONA NG-BY PASS“ – TRANSPORT

Debljina stijenke izvodi se u debljini od 10 mm(!), što uz orebrenu konstrukciju ove separatore čini izrazito robusnim i moćnim te zahvalnim za ugradnju. Kod ugradnje nije potrebno betoniranje tankvane niti betoniranje bočnih stijenki separatora. U pogledu manipulacije na gradilištu i/ili ugradnje ne zahtijeva angažman dizalica velikih nosivosti, odnosno ne traži organizacijski kompliciran angažman niti kod manipulacije, niti istovara i ugradnje, pa je samim time za izvođače ugradnje vrlo zahvalan, a investitorima financijski isplativ. Trajnost separatora s obzirom na materijal i kvalitetu izrade je praktično neograničena.

STADION RUJEVICA – SEPARATORI ZAULJENIH VODA “KORONA NG-BY PASS“

Ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj površini ili u zelenoj površini (u ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom). S obzirom na navedeno, separatori dolaze sa poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom “SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu.

LJ.Ž. POKLOPAC KORONA - “SEPARATOR“
POKLOPAC KORONA – ZELENA POVRŠINA

Jednako tako, povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator.

SEPARATOR ZAULJENIH OBORINSKIH VODA “KORONA NG 75 BP“ - UGRADNJA – slivne parking površine stambenog objekta

Separatori „KORONA NG BY PASS“ prema potrebi mogu postizati parametre pročišćavanja do 5 mg/l ulja u vodi, odosno zadovoljiti sadržajem ulja u pročišćenoj vodi klasu I separatora.

ALARM – SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE

Dodatno, uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje. OPIS RADA Separatori zauljenih oborinskih voda serije “KORONA NG-BP“ preuzimaju na sebe prvi, zauljeni dotok (Qsep) u količini od 20% od ukupne količine optadnih voda (Quk) koja odlazi do separatora. Ostatak vode (Qbp) ide na obilazni vod (by pass) koji je ugrađen u konstrukciji separatora (Quk = Qsep + Qbp).

SEPARATOR ZAULJENIH VODA “KORONA NG-300 BY PASS“ – priprema za transport
SKICA i TABLICA

 

U uzdužnom presjeku separatora KORONA NG - BY PASS, u visini ulazne i izlazne cijevi, dužina separatora (kota“A“) uvećava se za približno 1000 mm zbog ugrađenog mimovoda (by-pass.a)

 

 

Tablica modela
Tip A dužina podloge B širina podloge C E F NO ulaz-izlaz / bypass
NG-10 BP 900 1000 900 1000 1250 700 650 160/125
NG- 20 BP 1800 2000 1000 1250 1500 900 800 160/160
NG- 30 BP 1400 1750 1400 1500 2200 1400 1300 250/200
NG- 40 BP 1400 1750 1400 1500 2200 1500 1400 250/200
NG- 50 BP 2500 3000 1400 1500 1600 1150 1080 250/200
NG- 60 BP 2500 3000 1400 1500 1600 1150 1080 315/250
NG- 70 BP 2000 2500 1800 2000 2200 1450 1400 315/250
NG- 80 BP 2000 2500 1800 2000 2200 1450 1400 315/250
NG- 100 BP 3500 4000 1450 1750 1600 1080 1000 315/250
NG- 130 BP 2500 2750 1800 2000 2200 1400 1350 400/315
NG- 160 BP 2800 2750 1800 2000 2200 1400 1350 400/315
NG- 200 BP 3500 4000 1400 1750 1600 1120 1050 400/400
NG- 300 BP 2700 3000 2300 2500 2500 2000 1900 500/400
NG- 400 BP 3800 4000 2300 2500 2500 1900 1800 600/500
NG- 500 BP 6300 6500 2300 2500 2500 1900 1800 600/500
NG- 600 BP 6300 6500 2300 2500 2500 1900 1800 700/600

 

Copyright: Korona d.o.o. - Development: Studio Web Art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).