ADRESA:     KONTAKT:     E-mail:
Ulica Žrtava fašizma 6
51000 Rijeka, Hrvatska
Tel./Fax: +385 51 211 159+385 51 214 940
Mob: +385 91 57 44 805+385 91 22 1159
korona@ri.t-com.hr

SEPARATORI ZAULJENIH OTPADNIH VODA “KORONA ISU”

[ZAULJENE VODE – MINERALNA ULJA]
 

“KORONA ISU“ separatori – ČUVARI SLIVNIH POVRŠINA

Pri izgradnji objekata koji imaju slivne površine sa kojih postoji mogućnost da se ispiranjem kiše ili pranjem pri odvodnji pojavi zagađenje uljnog porijekla obvezna je ugradnja separatora. Ugradnjom separatora «KORONA ISU» uspješno se rješava problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s platoa poslovnih hala, parkirališta trgovačkih centara, parkinga autosalona, benzinskih postaja, autoservisa, praonica automobila, dionica cesta i autocesta. Ove vode obvezno je pročistiti prije daljnjeg ispusta.

Rješenje odvodnje i pročišćavanja ovih otpadnih voda mora biti OPTIMALNO rješeno. To znači da je nephodno da se za INVESTITORA odabere rješenje koje jest:

- tehnički ispravno,
- jednostavno za ugradnju i održavanje,
- dugotrajno i pouzdano,
- cjenovno konkurentno

Temeljem navedenog dizajnirana je i proizvedena linija separatora «KORONA ISU». Separatori «KORONA ISU» izrađeni su prema HRN EN 858 normama za izgradnju uređaja za pročišćavanje voda, te u sustavu kvalitete ISO 9001. “KORONA ISU“ separatori imaju važnu prednost nad ostalima, a koja prizlazi iz činjenice da je zahvaljujući materijalu izrade (čelik) konstrukcijski izuzetno zahvalan na sve uvjete ugradnje (velike dubine ukopa, otpornost na udarce, nepotrebnost betoniranja bočnih strana), a da istovremeno, zbog svoje male težine, u pogledu manipulacije na gradilištu i/ili ugradnje ne zahtijeva angažman dizalica velikih nosivosti, odnosno ne traži organizacijski kompliciran angažman niti kod manipulacije, niti istovara i ugradnje, pa je samim time za izvođače ugradnje vrlo zahvalan, a investitorima financijski isplativ. Separatori klase «KORONA ISU» predstavljaju moćan i tehnički superioran proizvod, prepoznat na tržištu zbog svoje kvalitete, te visoke učinkovitosti i jednostavnosti ugradnje...

UGRAĐENI SEPARATORI ZAULJENIH VODA „KORONA ISU“ (2 x isu-100) – slivne površine oko hale –

Ugradnja separatora može biti predviđena u voznoj površini ili u zelenoj površini (u ovisnosti o poziciji predviđenoj projektom). S obzirom na navedeno, separatori dolaze sa poklopcima za ugradnju u zelenu površinu ili ljevano-željeznim poklopcima odgovarajućeg opterećenja (125, 250 ili 400 kN) sa natpisom „SEPARATOR“, za ugradnju u voznu površinu.

LJ.Ž. POKLOPAC KORONA “SEPARATOR“
UGRADNJA U VOZNU POVRŠINU

Jednako tako, povišetci do nivoa tla (kota „H2“ na skici) prilagođavaju se dubini ugradnje definiranoj dubinom dovodnog cjevovoda na separator.

ALARM – SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE
Separatori „KORONA ISU“ prema potrebi mogu postizati parametre pročišćavanja do 5 mg/l ulja u vodi, odosno zadovoljiti sadržajem ulja u pročišćenoj vodi klasu I separatora. Za sprječavanje otjecanja izdvojenih uljnih onečišćenja iz separatora i/ili zbog sprječavanja otjecanja naftnih dervata izlivenih uslijed akcidentalnih situacija (prevrtanje vozila – cisterne, nekontrolirano istjecanje iz spremnika i sl.) u separatore se ugrađuje i plovak - sigurnosni zatvarač.

Plovak funkcionira na razlici gustoće medija (naftni derivati – voda), pa se spušta uslijed povećanja razine izdvojenih ulja, sve dok razina izvojenog ulja ne dosegne donju točku uslijed koje plovak zatvara izlaznu cijev, odnosno daljnje otjecanje iz separatora.

Dodatno, uz separatore se može isporučiti i alarmni sustav za dojavu potrebe pražnjenja nataloženog mulja i izdvojenog ulja unutar separatora, te na taj način korisniku olakšati održavanje.
VODOZAŠTITNA PODRUČJA

Za ugradnju separatora u vodozaštitna područja, koalescentni filter se nadopunjava sorpcijskim filterom, s obzirom da se moraju zadovoljiti vrlo strogi uvjeti koncentracije ulja u pročišćenoj vodi. Zahvaljujući filterskom sloju sa ekstremno velikom aktivnom površinom, višestruko većom od konvencionalnih kolaescentnih ispuna, sorpcijski filter postiže najviše parametre pročišćavanja.

SKICA i TABLICA

 

 


«KORONA ISU» SEPARATORI ZA PROTOKE OD 1 – 45 L/S

Tablica modela
Tip Q (l/s) A B H D E NO
ISU-1 1 1000 600 700 550 500 100
ISU-2 2 1500 600 700 550 500 100
ISU-3 3 2000 1000 1000 800 720 150
ISU-6 6 2500 1000 1000 800 720 150
ISU-10 10 3000 1000 1250 1100 1020 150
ISU-15 15 3000 1250 1250 1050 950 200
ISU-20 20 3500 1250 1250 1050 950 200
ISU-30 30 3500 1250 1500 1250 1150 250
ISU-45 45 4750 1500 1500 1250 1050 300
Napomena: kota H2 određuje se prema traženim uvjetima na mjestu ugradnje


«KORONA ISU» SEPARATORI ZA PROTOKE OD 60 – 230 L/S

Tablica modela
Tip Q (l/s) A B H D E NO
ISU-60 60 5000 1500 2000 1700 1500 300
ISU-75 75 6000 2000 2000 1700 1500 300
ISU-100 100 6000 2000 2000 1600 1400 400
ISU-130 130 8500 2000 2000 1500 1250 500
ISU-160 160 8000 2000 2500 2000 1700 500
ISU-200 200 10000 2000 2500 1900 1550 600
ISU-250 250 10000 2500 2500 1900 1550 600
ISU-300 300 12000 2500 2500 1900 1550 600
Napomena: kota H2 određuje se prema traženim uvjetima na mjestu ugradnje

Copyright: Korona d.o.o. - Development: Studio Web Art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).